CÔNG TY THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ LÂM NGUYỄN

Địa chỉ: 283/77 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3862-3682/83 

Email: contact@lamnguyenltd.com